Ứng dụng Twitter cho Mac được hoạt động trở lại trên cơ sở mới

Twitter sẽ sớm đưa ứng dụng dành riêng cho macOS trở lại máy tính để bàn của Apple, nhờ Project Catalyst. Ứng dụng này đã chạy trên macOS một thời gian, nhưng Twitter đã ngừng sử dụng nó khoảng một năm trước, mà không nêu bất kỳ lý do cụ thể nào.

twitter fptshop

Từ những gì Twitter đã tiết lộ, có vẻ như ứng dụng macOS được xây dựng trên một cấu trúc mã hoàn toàn khác với ứng dụng iOS của nó. Do đó, nó yêu cầu một nhóm bảo trì riêng biệt để kích hoạt các bản vá và cập nhật chương trình cơ sở thông thường. Với bản chất của nền tảng trên Twitter, hầu hết người dùng cuối cùng đều đăng nhập từ ứng dụng di động của mình, trong khi trên máy tính để bàn, Twitter nhấn mạnh chính vào ứng dụng web phổ quát của nó, linh hoạt hơn và bao gồm số lượng nền tảng lớn hơn.

Giờ đây, với Project Catalyst mới của Apple cho macOS Catalina, Twitter sẽ có thể sử dụng cơ sở mã của iOS để xây dựng biến thể máy tính để bàn của ứng dụng, đồng thời thêm các tính năng từ ứng dụng di động như chế độ tối, thông báo gốc, sử dụng nhiều cửa sổ và hơn. Twitter cũng sẽ có thể tung ra các bản vá và cập nhật bảo mật nhanh hơn, khi cần thiết.

Nguồn: 91mobiles

Leave a Comment

%d bloggers like this: