[SHOPEE] – BRAND BONUS

[SHOPEE] – ??BRAND BONUS??
Fonterra
Thời gian: 18.04 – 22-04
?Thưởng thêm 4.55% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Fonterra bán thành công từ ngày 18/4 – 22/4
Sukin
Thời gian: 18.04- 20.04
?Thưởng thêm 10.5% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Sukin bán thành công từ ngày 18/4 – 20/4
 
Mondelez
Thời gian: 18.04-20.04
?Thưởng thêm 9,8% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Mondelez bán thành công từ ngày 18/4 – 20/4

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: