Nhà mạng Hàn Quốc hợp tác phát triển mạng 6G với Nokia, Ericsson

Theo đó, mặc dù mạng 5G hiện chỉ mới được triển khai ở một số quốc gia nhưng cơ quan viễn thông Hàn Quốc muốn đi trước một bước và đặt nền móng cho một triển khai tương lai vững chắc.

mang 6G 1

Cụ thể hơn, Giám đốc điều hành SKT Park Jeong-Ho đã gặp gỡ các đồng nghiệp Tommi Uitto từ Nokia Mobile Network và Per Narvinger từ Ericsson để ký biên bản ghi nhớ phát triển công nghệ chung. Cả hai thỏa thuận này là một phần của sự hợp tác lớn hơn giữa chính phủ Hàn Quốc và hai nước Bắc Âu.

Mục tiêu chính của các thỏa thuận này là đặt nền móng cho thế hệ nghiên cứu và phát triển mạng tiếp theo cũng như cải thiện khả năng cơ sở hạ tầng 5G hiện có của nhà mạng Hàn Quốc. Đi sâu vào chi tiết hơn, SKT đang tìm cách khám phá các yêu cầu 6G và phát triển một mô hình kinh doanh mới để triển khai mạng thế hệ tiếp theo.

Ngoài ra, SKT sẽ hợp tác chặt chẽ với hai công ty trên để cải thiện độ trễ trên các mạng hiện có cũng như mang lại mạng 5G thương mại độc lập với hỗ trợ băng tần 28GHz.

Theo: GSM Arena

Leave a Comment

%d bloggers like this: