Doanh thu App Store cao hơn Google Play Store mặc dù lượng người dùng ít hơn nhiều

Theo thống kê mới nhất từ Sensor Tower, công ty nghiên cứu thị trường, thì top 100 ứng dụng trên App Store mang về tới 83.8 triệu USD cho các lập trình viên, nhiều hơn tới 65% so với 51 triệu USD ở phía của Google Play trong cùng quý 1 vừa qua. Con số này giảm nhẹ từ 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

doanh thu app store vs play store 01

Cả 2 kho ứng dụng đều có tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm gần tương đương nhau trong khoảng thời gian từ Quý 1/2014 tới Quý 1/2019. Theo đó tốc độ CAGR của App Store là 31.3%, ngang ngửa con số 31.2% của Google Play. Mặc dù vậy ở mỗi quý đầu từ năm 2014 – 2019, khoảng cách lợi nhuận thu về từ top 100 ứng dụng đầu bảng giữa Google Play và App Store tăng đột biến từ 15% (Quý 1/2015) lên tới 68% (Quý 1/2017).

doanh thu app store vs play store 02

Các ứng dụng không phải là game trên iOS cho doanh thu về tốt hơn so với tổng thể. Quý trước, doanh thu trung bình của top 100 ứng dụng (không phải là game) trên App Store là 23.3 triệu USD, so sánh với 7 triệu USD của Google Play, tức là nhiều hơn tới 232%.

doanh thu app store vs play store 03

 

Nguồn: phonearena

Leave a Comment

%d bloggers like this: