Cách gỡ những phần mềm mặc định trong Windows 10

Dưới đây là một số hướng dẫn để bạn có thể gỡ sạch những phần mềm mặc định đi kèm với Windows 10 nếu không có nhu cầu sử dụng.

Không riêng gì các hãng sản xuất smartphone hay tablet, ngay cả Microsoft cũng đã dồn một tập hợp các phần mềm mặc định vào trong sản phẩm Windows 10 của mình. Có người sẽ thích và sử dụng chúng, tuy nhiên số lượng người muốn gỡ bớt cho sạch hệ thống cũng nhiều không kém nếu dung lượng lưu trữ của họ là một con số khiêm tốn. Dưới đây là một số hướng dẫn để bạn có thể gỡ sạch những phần mềm mặc định đi kèm với Windows 10 nếu không có nhu cầu sử dụng.

Vậy thì gỡ những phần mềm mặc định đó như thế nào?

Rất tiếc là bạn sẽ không thể dùng phương pháp cổ điển là truy cập vào Control Panel rồi tìm đến danh sách các ứng dụng cần xoá vì những phần mềm này sẽ không hiện diện ở đó. Lúc này bạn cần phải dùng đến công cụ gõ lệnh PowerShell để có thể xoá bỏ triệt để những gì mình không thích.

Trước tiên thì bạn hãy bấm vào start menu rồi gõ PowerShell để gọi nó ra. Sau khi kết quả Windows PowerShell hiện lên, bạn hãy click chuột phải vào đó và chọn Run as Administrator vì chạy bằng quyền admin bạn sẽ không gặp lỗi. Hãy nhập những dòng lệnh dưới đây vào PowerShell và ấn Enter, thế là xong. Cứ mỗi lần bạn ấn Enter sau mỗi dòng lệnh thì có một chương trình tương ứng sẽ bị xoá.

Get-AppxPackage -name “Microsoft.ZuneMusic” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.Music.Preview” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.XboxGameCallableUI” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.XboxIdentityProvider” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingTravel” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingHealthAndFitness” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingFoodAndDrink” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.People” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingFinance” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.3DBuilder” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.WindowsCalculator” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingNews” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.XboxApp” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingSports” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.WindowsCamera” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.Getstarted” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.Office.OneNote” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.WindowsMaps” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.MicrosoftOfficeHub” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BingWeather” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.BioEnrollment” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.WindowsStore” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.Windows.Photos” | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage -name “Microsoft.WindowsPhone” | Remove-AppxPackage

Nếu không muốn phải mất công gõ từng dòng lệnh riêng lẻ như vậy, bạn có thể dùng công cụ Windows10Debloater được phát triển từ các thành viên của diễn đàn nổi tiếng GitHub. Hãy tải phần mềm tại đây: https://github.com/Sycnex/Windows10Debloater

Sau khi tải về, bạn khởi chạy phần mềm thì sẽ thấy giao diện như sau.

Bạn sẽ có 2 phiên bản khác nhau của đoạn script chính:

– Windows10Debloater: phiên bản này thực hiện công việc của nó một cách lặng lẽ.

– Windows10DebloaterGUI: phiên bản này có giao diện người dùng riêng, bạn có thể xoá hoặc phục hồi những gì bạn đã xoá trước đó.

Nguồn: Make Use Of

Leave a Comment

%d bloggers like this: