Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

Bản dùng thử thứ 3 cho nhà phát triển của iOS 13 và iPadOS vừa được phát hành với một số tính năng mới. Những bạn nào đã từng đăng ký nhà phát triển của Apple thì mới tải được bản cập nhật này. 

Những tính năng mới của iOS 13 Developer Beta 3 vừa được cập nhật:

– Màn hình popup mới cho tính năng Secure Recordings cho ứng dụng Camera ở màn hình chính

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Annotation-2019-07-03-034819 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Hiệu ứng mới khi ấn giữ các ứng dụng ở màn hình chính 

– Hình ảnh teaser mới game Apple Arcade

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Annotation-2019-07-03-034746 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Hiệu ứng mới cho biết ứng dụng Split View (hai ứng dụng chia màn hình) nào đang nhận nhập văn bản

– Tab Arcade trong App Store hiển thị chi tiết hơn

– Cài đặt “FaceTime Attention Correction” mới, nhưng chỉ xuất hiện trên iPhone XS / XS Max, không có iPhone X

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Image-from-iOS-34 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Annotation-2019-07-03-034851 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Nút đăng ký người dùng trở lại trang chính của màn hình Apple ID trong Cài đặt

– Các nút hành động được thiết kế lại trên bàn phím

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất File-11 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Giải thích mới cho Headphone Audio Level Cài đặt

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất File-12 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Ảnh chụp màn hình toàn trang hiện được hỗ trợ bên ngoài Safari

– iOS 13 beta 3 không khả dụng cho iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus

– Ứng dụng hoạt hình mới trong tvOS 13:

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Annotation-2019-07-03-034914 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Nút lưu trữ trong Mail.app có màu tím:

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Annotation-2019-07-03-034925 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

– Danh bạ khẩn cấp được phân biệt rõ hơn trong ứng dụng Danh bạ

– Tab “Me” trong ứng dụng “Find My”

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Annotation-2019-07-03-034942 Apple phát hành iOS 13 Developer Beta 3 với một số tính năng mới, không khả dụng cho iPhone 7

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: